Rekisteri- ja tietotosuojaseloste/verkkovalmennukset

Tämä on Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolle osoitteessa www.patanabalance.thinkific.com sovellettava henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.12.2019. Viimeisin muutos 10.12.2019.


Rekisterinpitäjä
Tmi Miia Patana, Y-tunnus 2581271-8
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Miia Patana/mp(at)miiapatana.fi
Rekisterin nimi
Tmi Miia Patanan verkkovalmennusten asiakasrekisteri
Rekisterin kohde
Tmi Miia Patanan Patana Balance nimen alla kulkeville verkkovalmennuksille, osoitteessa www.patanabalance.thinkific.com rekisteröityneet ja kyseisellä sivustolla vierailevat henkilöt

1. Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Tmi Miia Patana tarjoaa verkkovalmennuskursseja nimellä Patana Balance osoitteessa www.patanabalance.thinkific.com (”Tmi Miia Patanan verkkovalmenussivusto”). Kyseisellä sivustolla vierailevaa henkilöä kutsutaan tässä tietosuojaselosteessa jatkossa nimellä ”asiakas”. Kun asiakas rekisteröityy Tmi Miia Patanan verkkovalmennuskurssille kyseisellä sivustolla tai tilaa uutiskirjeen kyseisen sivuston kautta, asiakkaan henkilökohtaiset yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan. Annettua sähköpostiosoitetta saatetaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: asiakkaalle saatetaan lähettää sähköpostia koskien asiakkaan rekisteröitymistä, kurssisisältöä, edistymistä kurssilla tai muita päivityksiä koskien. Asiakkaalle voidaan myös ilmoittaa sähköpostilla kurssilla tapahtuvista muutoksista, kurssiin liittyvistä kyselyistä tai lähettää asiakkaalle sähköpostikyselyn täytettäväksi.

2. Miten asiakas antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen?

Kun asiakas antaa/rekisteröi henkilökohtaiset yhteystietonsa tullakseen Tmi Miia Patanan verkkovalmennuskurssille oppilaaksi/osallistujaksi tai kun asiakas osallistuu kurssille tai suorittaa oston, asiakas antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn kohdassa 1 mainituilla tavoilla. Jos asiakkaasta kerätään tietoja johonkin muuhun tarkoitukseen kuin kohdassa 1 kerrottuihin tarkoituksiin, kuten kurssin ulkopuoliseen markkinointiin, asiakkaan suostumusta kysytään erikseen tai asiakkaalle annetaan mahdollisuus kieltäytyä markkinointiviesteistä.

3. Miten asiakas voi perua suostumuksensa tietojen käsittelyyn? 

Jos asiakas muuttaa mielensä suostumuksen antamisen jälkeen, ja haluaa perua suostumuksensa tietojen käsittelyyn, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Tmi Miia Patanan tietosuojavastaavaan. Asiakas voi perua suostumuksensa tietojen keräämiseen ja käyttämiseen kohdassa 1 kerrotuilla tavoilla vain lähettämällä kirjallisen pyynnön asiasta. Peruutuspyyntö tehdään lähettämällä erillinen peruutussähköposti osoitteeseen mp(at)miiapatana.fi. Peruutussähköpostissa tulee olla selkeästi kerrottu asiakkaan nimi ja peruutuksen aihe (esim. uutiskirjeen peruutus) ja sen tulee sisältää asiakkaan nimikirjoitus erilliselle peruutusilmoitukselle liitettynä. Tällä pyritään estämään vilpillisten peruutuspyyntöjen vastaanottaminen.

Jos asiakas sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä, hänellä on tiettyjä eurooppalaisten lakien säätämiä oikeuksia henkilökohtaisiin tietoihinsa liittyen. Näitä oikeuksia ovat mm. tarkastusoikeus (asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa), oikeus vaatia tiedon korjaamista, oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kaikissa Tmi Miia Patanan rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa yhteyttä Tmi Miia Patanan tietosuojavastaavaan osoitteessa mp(at)miiapatana.fi.

4. Rekisterin tietojen luovuttaminen

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. Tmi Miia Patana voi myös luovuttaa asiakkaan antamia tietoja, jos asiakas rikkoo kurssin Käyttöehtoja (lue käyttöehdot täältä).

5. Thinkific

Verkkovalmennus on rakennettu Thinkific Labs Inc. (“Thinkific”) – alustalle. Thinkific tarjoaa Tmi Miia Patanalle verkkovalmennusalustan, jolla Tmi Miia Patana voi myydä palveluita/verkkovalmennuksia. Thinkific-sivustolla asiakkaan antamat tiedot tallennetaan Thinkificin tietovarastoon, tietokantaan ja Thinkificin yleiseen lomakkeeseen. Thinkific säilyttää asiakkaan tietoja suojatulla serverillä, joka on palomuurin takana. On tärkeää, että asiakas ottaa huomioon seuraavan: Thinkific Labs Inc. on kanadalainen yhtiö, joten Thinkificin kautta antamat henkilötiedot siirtyvät EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kuten USAan ja Kanadaan. Kun asiakas rekisteröityy verkkovalmennukseen Thinkific-alustan kautta, hän hyväksyy samalla, että annetut tiedot siirtyvät EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos asiakas kuitenkin sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueella, hänellä on eurooppalaisten lakien mukaan tiettyjä oikeuksia omia henkilötietojaan koskien (katso kohta 3.). Asiakas voi muokata tietojaan suoraan Thinkificin palvelussa. Jos asiakas haluaa poistaa tietonsa Thinkificin rekistereistä, hänen tulee olla yhteydessä sekä Tmi Miia Patanan tietosuojavastaavaan että suoraan Thinkificiin osoitteessa info(at)thinkific.com. Tmi Miia Patana vastaa vain oman asiakasrekisterinsä tiedoista ja tietojen käyttämisestä, eikä ole vastuussa Thinkific Labs Inc. –yhtiön rekistereistä tai niihin liittyvistä käytännöistä.

6 Maksu

Jos asiakas tekee oston palvelussa, käytämme kolmannen osapuolen maksupalvelua, Stripea. Asiakkaan on tutustuttava Stripen omaan tietosuojaan ja käyttöehtoihin Stripen sivuilla, maksupalvelua koskettavat ehdot löytyvät niistä. Käytetyt maksupalvelut ovat globaaleja yrityksiä, joten on mahdollista, että ne siirtävät asiakkaan tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käyttämällä näitä maksupalveluja, asiakas hyväksyy, että hänen tietonsa saatetaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Maksut on salattu käyttäen Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) -protokollaa. Ostotapahtumaasi liittyviä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tapahtuman loppuun saattamiseksi.

Kaikki suorat maksureitit noudattavat PCI-DSS-standardeja, joita säätelee PCI Security Standards Council.

PCI-DSS vaatimukset auttavat takaamaan, että luottokorttitietoja käsitellään turvallisesti sivuillamme, siihen liittyvillä kursseilla ja niiden palveluntarjoajilla.

Lisätietoja löydät Thinkific’s Terms of Service https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/ tai Privacy Statement here https://www.thinkific.com/resources/terms-of-service/ .

7. Kolmannet osapuolet

Yleisesti, kolmannet osapuolet, joita Tmi Miia Patana käyttää palvelujensa tarjoamiseen, keräävät, käyttävät ja luovuttavat tietoja vain siinä määrin kuin on pakollista, jotta nämä kolmannet osapuolet voivat suorittaa tarjoamansa palvelut. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan tässä palveluntarjoajia ja yhteistyökumppaneita, joita Tmi Miia Patana käyttää palvelujensa tuottamiseen.

Kuitenkin joillakin kolmansilla osapuolilla, kuten maksuliikenteeseen liittyvillä palveluntarjoajilla, on omat tietosuojakäytäntönsä liittyen siihen informaatioon, joka Tmi Miia Patanan on välitettävä heille maksutapahtumiin liittyen. Tmi Miia Patana suosittelee, että asiakas perehtyy näiden palveluntarjoajien omiin tietosuojakäytänteisiin, jotta asiakas tietää, miten nämä kolmannet osapuolet käsittelevät asiakkaan henkilökohtaisia tietoja.

Jotkin kolmansista osapuolista voivat sijaita eri oikeustoimialueella. Kun asiakasta käyttää sellaista Tmi Miia Patanan palvelua, jonka toimittaa kolmas osapuoli, asiakkaan antamia henkilötietoja voidaan käsitellä sen oikeustoimialueen lakien mukaan, jossa kolmannen osapuolen palvelut tai kolmas osapuoli sijaitsevat. On tärkeää, että asiakas ottaa huomioon, että tällöin asiakkaan tietoja voidaan siirtää myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kun asiakas siirtyy pois Tmi Miia Patanan verkkosivuilta tai hänet ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivuille tai palveluun, tässä dokumentissa esitetyt tietosuojakäytännöt tai Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käyttöehdot eivät enää määritä/koske asiakasta.

8. Linkit

Kun asiakas klikkaa linkkiä Tmi Miia Patanan Patana Balance -verkkovalmennussivustolla, linkit saattavat johtaa toiselle verkkosivustolle. Tmi Miia Patana ei ole vastuussa näiden sivujen yksityisyyskäytännöistä ja asiakasta kehotetaan lukemaan kyseisten sivujen tietosuojaselosteet.

9. Turvallisuus ja vastuuvapauslauseke

Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tmi Miia Patana tekee parhaansa suojellakseen asiakkaan henkilökohtaisia tietoja. Tmi Miia Patana tekee tarvittavat ja riittävät toimenpiteet henkilökohtaisten tietojen suojelemiseksi ja noudattaa tarjolla olevia keinoja asiakkaan yksityisyyden suojelemiseksi. Asiakkaan on kuitenkin otettava huomioon, että mikään verkkoyhteys tai elektroninen tietokanta, tietovarasto tai rekisteri, ei ole 100% turvattu. Vaikka Tmi Miia Patana tekee parhaansa asiakkaan yksityisyyden suojelemiseksi, Tmi Miia Patana ei voi taata asiakkaan henkilökohtaisten tietojen käsittelyn turvallisuutta. Näin ollen, kun asiakas antaa henkilökohtaiset tietonsa palveluun, hän hyväksyy, että on olemassa riski, että annetut henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin. Tmi Miia Patana ei ole vastuussa yksityisyyden suojan tai turvatason kiertämisestä verkkovalmennussivustollaan, eikä myöskään mahdollisten kolmansien osapuolien tekemistä laittomista toimista, kuten laittomasta hakkeroinnista.

Jos annat meille luottokorttitietoja ostotapahtuman yhteydessä, nämä tiedot on suojattu SSL-teknologiaa käyttäen ja säilytetään salattuina AES-256-enkryptauksella. Vaikka mikään verkkoyhteys tai elektroninen varasto ei ole 100% turvattu, noudatamme kaikkia PCI-DSS vaatimuksia ja muita yleisesti hyväksyttäviä alan vaatimuksia.

10. Evästeet 

Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla käytetään evästeitä tai muita vastaavia teknologioita. Tämä tarkoittaa tietoa, jonka Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston serveri siirtää asiakkaan tietokoneelle. Tämän tiedon avulla voidaan seurata asiakkaan vierailua Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla. Evästeitä voidaan myös käyttää verkkovalmennussivuston sisällön kohdentamiseen yksilöllisesti asiakasta varten. Jos asiakas käyttää jotain yleisesti käytössä olevaa verkkoselainta, asiakas voi selaimessaan joko hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön koneellaan.

Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla käytetään evästeitä asiakkaan laitteen tunnistamiseen ja yksilöllisen sisällön tarjoamiseen.

Tmi Miia Patana käyttää evästeitä myös välittääksemme tiedon asiakkaan vierailuista Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla myös kolmansille osapuolille ja kohdentaaksemme mainontaa esimerkiksi Googlessa, Facebookissa, Instagramissa tai muissa kolmannen osapuolen palveluissa. Tmi Miia Patanan markkinoinnissa ja mainostuksessa käyttämät kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä seuratakseen asiakkaan vierailuja Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla ja muualla Internetissä, jotta he voivat kohdentaa mainonnan asiakkaalle. Lisätietoa kohdennetusta tai käyttäytymiseen perustuvasta mainonnasta löydät täältä https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising.

Jos haluat jättäytyä pois jonkin tietyn kolmannen osapuolen tarjoamasta kohdennetusta mainonnasta, voit tehdä sen täällä the Digital Advertising Alliance’s Opt-Out page.

Tmi Miia Patana voi käyttää automaattisia jäljitysmetodeita verkkovalmennussivustollaan 1) kommunikoidakseen kanssasi 2) käyttääkseen tätä tietoa palveluissaan ja tuotteissaan 3) mitatakseen asiakkaan osallistumista ja suoriutumista. Asiakasta pyydetään huomioimaan, että koska ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä tai yleisesti käytössä olevaa käytäntöä siihen, kuinka vastata ”älä seuraa” –pyyntöön, Tmi Miia Patana ei muuta tai muokkaa datan keräystään tai käytänteitään, jos tällainen pyyntö havaitaan asiakkaan käyttämässä verkkosivustossa.

Verkkoanalysointityökalu

Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla saatetaan käyttää verkkoanalysintityökalua, joka on rakennettu sisään Tmi Miia Patanan Patana Balane –verkkovalmennussivustolle. Kyseistä verkkoanalysointityökalua käytetään mittamaan ja keräämään tietoa verkkovalmennussivustolla vierailusta.

11. Ikä

Tmi Miia Patana ei tietoisesti markkinoi tai kohdenna verkkovalmennuksiaan alaikäisille. Jos olet alaikäinen, voit käyttää Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa vain huoltajasi valvonnassa ja huoltajasi suostumuksella. Jos olet alaikäinen, älä rekisteröidy Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolle tai käytä Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa. Käyttämällä Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa, vakuutat olevasi täysi-ikäinen.

12. Muutokset tietosuojakäytönnöissä

Tmi Miia Patana pidättää oikeuden muuttaa, muokata tai päivittää rekisteri- ja tietosuojaselostettaan. Koska päivitys tai muokkaaminen voi tapahtua milloin tahansa, asiakasta pyydetään tarkastamaan ja lukemaan tietosuojaseloste säännöllisesti. Muutokset, selvennykset ja päivitykset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu verkkosivustolla. Jos tässä selosteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, Tmi Miia Patana ilmoittaa näistä muutoksista/päivityksistä asiakkailleen, jotta asiakas tietää, mitä tietoa asiakkaasta kerätään, miten ja missä yhteyksissä sitä käytetään ja luovutetaan eteenpäin.

Jos Tmi Miia Patana yhdistetään toiseen yhtiöön tai Tmi Miia Patana kehitetään toisen yhtiön toimesta, asiakkaan henkilötiedot saatetaan välittää eteenpäin toisen yhtiön tietoon, jotta palvelujen tarjoamista voidaan edelleen jatkaa.

KYSYMYKSET JA YHTEYSTIEDOT

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa Tmi Miia Patanan tietosuojavastaavaan osoitteessa mp(at)miiapatana.fi.