Käyttöehdot

Tmi Miia Patana ylläpitää Patana Balance –verkkovalmennussivustoa. Seuraavat käyttöehdot koskevat Tmi Miia Patanan ylläpitämää Patana Balace –verkkovalmennussivustoa, jota nimitetään jatkossa Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoksi.Lue nämä käyttöehdot hyvin ennen Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käyttöä. Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa käyttämällä hyväksyt nämä käyttöehdot. Käyttöehdot sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa.

Sitoudut käyttämään Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustosta. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Tmi Miia Patanan välillä.

Sivuston käyttäminen

Tmi Miia Patana tarjoaa erilaisia materiaaleja, tietoa, artikkeleita, uutisia ja muuta tietoa Patana Balance verkkovalmennussivustollaan ja siihen liittyvillä sivustoilla, lisäksi verkkovalmennussivustolla on tarjolla erilaisia kursseja, jotka sisältävät muun muassa erilaisia video-, teksti- ja audiotiedostoja. Näitä kaikkia nimitetään tässä tiedostossa jatkossa ”verkkovalmennussivuston materiaaleiksi”. Henkilöä, joka rekisteröityy Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolle osoitteessa www.patanabalance.thinkific.com kutsutaan tässä tiedostossa jatkossa nimellä ”käyttäjä”. Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla on myös esillä ilmaisia näytemateriaaleja. Näitä materiaaleja käyttävää henkilöä koskevat samat käyttöehdot kuin rekisteröitynyttä asiakasta, joten tässä tiedostossa ”käyttäjä” –termiä käytetään myös ilmaisia materiaaleja käyttävästä henkilöstä.

Palvelu

Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei kopioi tai jaa mitään Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston tuotteisiin liittyvää materiaalia kolmannelle osapuolelle.

Tmi Miia Patana valtuuttaa käyttäjän katsomaan ja käyttämään näitä materiaaleja ainoastaan verkkovalmennussivustolla ja ainoastaan henkilökohtaisessa käyttäjätilissään. Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston materiaaleja ei saa tallentaa, kopioida tai jakaa eteenpäin missään muodossa. Materiaalien tallentaminen, kopioiminen, eteenpäin jakaminen ja luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston materiaalia ei myöskään saa muokata, vuokrata, lainata, antaa pois, kuvailla, tiivistää, myydä tai muuten paljastaa materiaalin sisältöä eteenpäin. Kun käyttäjä rekisteröityy Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolle, hän sitoutuu pitämään sivuston materiaalin omana tietonaan. Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, hänen käyttäjätilinsä suljetaan Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla välittömästi.

Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Tmi Miia Patana katsoo sopivaksi. Tmi Miia Patana varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Tmi Miia Patana ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Tmi Miia Patanalle. Tmi Miia Patana voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käyttämistä.

 Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen mp(at)miiapatana.fi Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Tmi Miia Patana kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.


 Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolle, käyttäjä sitoutuu antamaan Tmi Miia Patanalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolle kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Tmi Miia Patanalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla käyttäjä sitoutuu vastaamaan Tmi Miia Patanan puolesta ja Tmi Miia Patanan niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Tmi Miia Patanaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustossa.


3. Kolmannen osapuolen palvelin

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Tmi Miia Patana suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Sinä kannat riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Tmi Miia Patana ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolta.

4. Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Tmi Miia Patana pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

1. laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

2. hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

3. Tmi Miia Patanan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

4. Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;

5. muiden käyttäjien, valmentajien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

6. tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

7. muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

8. viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

9. mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja

10. minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Tmi Miia Patana tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Tmi Miia Patana harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Tmi Miia Patana voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsyn Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolle rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

5. Immateriaalioikeudet

Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston sisältämän tai Tmi Miia Patanan palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tmi Miia Patanalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Tmi Miia Patanan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Tmi Miia Patanan luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Tmi Miia Patanan yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Tmi Miia Patanan tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.


6. Palvelun käytettävyys

Tmi Miia Patana ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivusto olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Tmi Miia Patana ei takaa, että Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

7. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Tmi Miia Patana yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Tmi Miia Patana ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä, jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos palvelussa on virheellisiä hintatietoja, Tmi Miia Patanalla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa palvelussa julkaistuja tietoja. Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla tai käyttäjälle muutoin Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

Verkkovalmennuksen materiaalit säilyvät asiakkaalla valmennuksen keston ajan ostohetkestä lähtien, jonka jälkeen materiaalit poistuvat asiakkaan käytöstä verkkosivustolta.


8. Asiakkaan velvollisuudet verkkovalmennussivustolla

Huolimatta siitä, että Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston verkkovalmennuskurssit pyritään tekemään mahdollisimman turvallisiksi, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston kurssin tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu Tmi Miia Patanan verkkovalmennuskurssille omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Tmi Miia Patana ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia verkkovalmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

Asiakkaan tulee tarvittaessa kääntyä terveydenhuollon ammattihenkilön puoleen, jos asiakas on epävarma verkkovalmennuskurssin soveltuvuudesta itselleen. Asiakkaan tulee noudattaa asiankuuluvaa varovaisuutta verkkovalmennuskursseja tehdessään. Asiakas vastaa itse omasta turvallisuudestaan tehdessään verkkovalmennuskurssin harjoitteita.


9. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Tmi Miia Patanan verkkovalmennusivusto on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Tmi Miia Patana varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa.

Tmi Miia Patana ei vastaa miltään osin Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Tmi Miia Patana ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Tmi Miia Patana ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käytöstä tai käytön estymisestä.

10. Sopimusehtojen muutokset

Tmi Miia Patana varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustolla. Jatkamalla Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivuston käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.


11. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Tmi Miia Patanalla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivusto sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.


12. Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Tmi Miia Patanalle ja kun Tmi Miia Patana on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tmi Miia Patana pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy Tmi Miia Patanalla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Tmi Miia Patanan kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä.

Tmi Miia Patana vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Tmi Miia Patana pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Tmi Miia Patana ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

13. Maksutavat

Ellei palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, palvelussa voi maksaa Stripe-maksupalvelun avulla. Stripe on maksunvälittäjä, joka hoitaa kaiken maksuliikenteen verkkokaupan ja asiakkaan välillä. Stripen kautta maksut onnistuvat luotto- ja pankkikorteilla, myös ilman kirjautumista tai tunnusten luomista. Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa. Kun maksat Stripen tarjoamilla maksuvaihtoehdoilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä.

14. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Digitaaliset palvelut

14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä.

Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos:

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

15. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Tmi Miia Patanan ja asiakkaan väliset Tmi Miia Patanan verkkovalmennussivustoa koskevat riitaisuudet käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

16. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Tmi Miia Patana käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme klikkaamalla tästä.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Tmi Miia Patana voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan Tmi Miia Patanan yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Tmi Miia Patanalle.


17.Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Tmi Miia Patanasta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Tmi Miia Patana vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Tmi Miia Patanan sopimuksen rikkomisesta.